Coronavirus

Strikte maatregelen voor de uitvaartsector vanaf 9 juni 2021

. Bespreking/regelen uitvaart: Deze vinden vooral telefonisch plaats en via mail, enkel details die dit vereisen kunnen nog op ons kantoor met een maximum van 3 nabestaanden besproken worden.

. Groeten overledene: in het mortuarium of rouwcentrum is enkel mogelijk volgens de gelegenheid die geboden wordt, per begroeting maximaal 4 bezoekers waar eenieder een mondmasker draagt en met respect voor de geldende “fysical distancing”.

. Thuisopbaring zijn enkel mogelijk dat covid besmetting absoluut is uitgesloten, hygiëne en “social distancing”  moeten worden gerespecteerd, doch oordeelt de overheid deze optie blijft af te raden.

. Uitvaartdiensten:  kunnen bijgewoond  worden door 100 personen,  maar hier geldt nog de afstandsregel met andere woorden zal het werkelijk aantal personen in de praktijk altijd lager liggen dan vooropgestelde 100 personen.

. Tijdens deze plechtigheden: geen fysiek contact tijdens het condoleren, uw medeleven betuigen aan elkaar kan mondeling of door een hoofdbuiging met je hand op het hart.

Kist of urne wordt niet aangeraakt ook daar getuigen we ons respect door een hoofdbuiging, het dragen van een mondmasker is verplicht.

.  Koffietafels mogen binnen weer plaatsvinden, voor maximum 50 personen en met 4 per tafel volgens de huidige regels van de horeca.

 

geschiedenis in beeld

Nieuwe wet inzake erfopvolging vanaf 1 juli 2012 !!

Als iemand overlijdt, worden zijn of haar rekeningen geblokkeerd.
Om deze tegoeden te laten vrijgeven, heb je een akte/attest van erfopvolging nodig,
dat wordt opgemaakt door de notaris of de ontvanger van successierechten.
Met dit document kunnen de erfgenamen naar de bank gaan om de rekeningen te laten deblokkeren.
Dit document vermeldt de identiteit van de overledene en zijn of haar erfgenamen.

Sinds 1 juli 2012 is er een nieuwe regeling van kracht, de nieuwe procedure bij overlijden,
die voorziet in een meldingsplicht van de notaris en de ontvanger naar de fiscus toe alvorens
een akte /attest van erfopvolging te kunnen afleveren.
Zo kan de fiscus nagaan of de overledene of iemand van de erfgenamen nog een uitstaande belastingschuld heeft.
De fiscus stuurt dan een kennisgeving waarin vermeld wordt of er al dan niet belastingschulden openstaan
en hoeveel deze precies bedragen per persoon. Indien er openstaande belastingschulden zijn, zullen deze eerst
moeten worden aangezuiverd, alvorens de erfenis kan verdeeld worden.
De ficus heeft 12 werkdagen de tijd om de kennisgeving te versturen naar de notaris of de ontvanger.