Multi-rouwwagen

 

 

 

 

 

Met enige trots stellen we onze elektrische Multi-rouwwagen voor, geschikt voor overbrenging en uitvaart.

Voorzien van beeld en klank,  voor een neutraal en toch respectvol afscheid.

Coronavirus

Aanpassing maatregelen voor de uitvaartsector vanaf 29 oktober 2021

. Vanaf 29 oktober 2021 geldt de mondmaskerplicht bij begroetingen, uitvaartdiensten in aula en kerkgebouw.

.  Koffietafels worden beschouwd als een private bijeenkomst, waardoor de horecaregels (Corona Safe Ticket, het plaatsen van een luchtkwaliteitsmeter (CO2)) niet gelden.

. Uiteraard dient de toegang beperkt te zijn tot de genodigden aan tafel en het bijhorende personeel.

 

 

geschiedenis in beeld

Nieuwe wet inzake erfopvolging vanaf 1 juli 2012 !!

Als iemand overlijdt, worden zijn of haar rekeningen geblokkeerd.
Om deze tegoeden te laten vrijgeven, heb je een akte/attest van erfopvolging nodig,
dat wordt opgemaakt door de notaris of de ontvanger van successierechten.
Met dit document kunnen de erfgenamen naar de bank gaan om de rekeningen te laten deblokkeren.
Dit document vermeldt de identiteit van de overledene en zijn of haar erfgenamen.

Sinds 1 juli 2012 is er een nieuwe regeling van kracht, de nieuwe procedure bij overlijden,
die voorziet in een meldingsplicht van de notaris en de ontvanger naar de fiscus toe alvorens
een akte /attest van erfopvolging te kunnen afleveren.
Zo kan de fiscus nagaan of de overledene of iemand van de erfgenamen nog een uitstaande belastingschuld heeft.
De fiscus stuurt dan een kennisgeving waarin vermeld wordt of er al dan niet belastingschulden openstaan
en hoeveel deze precies bedragen per persoon. Indien er openstaande belastingschulden zijn, zullen deze eerst
moeten worden aangezuiverd, alvorens de erfenis kan verdeeld worden.
De ficus heeft 12 werkdagen de tijd om de kennisgeving te versturen naar de notaris of de ontvanger.