Coronavirus

Strikte maatregelen voor de uitvaartsector tot  overheidsmaatregelen wijzigen

. Bespreking/regelen uitvaart: Deze vinden vooral plaats telefonisch en via mail, enkel details die dit vereisen kunnen nog op ons kantoor met een maximum van 2 nabestaanden besproken worden.

. Groeten overledene: In het mortuarium of rouwcentrum enkel voor de naaste familie die verspreid komen en na telefonische afspraak, de overledene mag hierbij niet aangeraakt worden.

. Er mag geen thuisopbaring plaatsvinden.

. Uitvaartdiensten: Kunnen enkel bijgewoond worden door de naaste familieleden, geen fysiek contact tijdens het condoleren, uw medeleven betuigen aan elkaar kan door een hoofdbuiging met je hand op het hart.                            Verspreid plaatsnemen in de kerk of aula en daarbij 1,5 meter ruimte tussen de personen respecteren, kist of urne wordt niet aangeraakt ook daar getuigen we ons respect door een hoofdbuiging.

. Er vinden geen koffietafels, recepties of rouwmaaltijden plaats.

geschiedenis in beeld

Nieuwe wet inzake erfopvolging vanaf 1 juli 2012 !!

Als iemand overlijdt, worden zijn of haar rekeningen geblokkeerd.
Om deze tegoeden te laten vrijgeven, heb je een akte/attest van erfopvolging nodig,
dat wordt opgemaakt door de notaris of de ontvanger van successierechten.
Met dit document kunnen de erfgenamen naar de bank gaan om de rekeningen te laten deblokkeren.
Dit document vermeldt de identiteit van de overledene en zijn of haar erfgenamen.

Sinds 1 juli 2012 is er een nieuwe regeling van kracht, de nieuwe procedure bij overlijden,
die voorziet in een meldingsplicht van de notaris en de ontvanger naar de fiscus toe alvorens
een akte /attest van erfopvolging te kunnen afleveren.
Zo kan de fiscus nagaan of de overledene of iemand van de erfgenamen nog een uitstaande belastingschuld heeft.
De fiscus stuurt dan een kennisgeving waarin vermeld wordt of er al dan niet belastingschulden openstaan
en hoeveel deze precies bedragen per persoon. Indien er openstaande belastingschulden zijn, zullen deze eerst
moeten worden aangezuiverd, alvorens de erfenis kan verdeeld worden.
De ficus heeft 12 werkdagen de tijd om de kennisgeving te versturen naar de notaris of de ontvanger.